O nas

Do założenia Leśnego Przedszkola Cztery Żywioły zainspirowały nas obserwacje i przekonania na temat współczesnych wymiarów dzieciństwa. Dało się zauważyć, że dzieci spędzają większość czasu wolnego w zamkniętych pomieszczeniach, a nie na świeżym powietrzu.Często podstawową konsekwencją, którą łatwo zauważyć, jest mała odporność dzieci na choroby, problemy z koncentracją, alergie, zaburzenia percepcji zmysłowej. Niestety to tylko niektóre z zaburzeń mogące wynikać ze znacznego deficytu kontaktów z przyrodą w codziennym życiu dziecka. Przedszkole Leśne to miejsce, gdzie większość czasu spędzamy w otoczeniu przyrody. Miejsce, które umożliwia dzieciom naukę przez odkrywanie. Dzieci są zanurzone w przyrodzie, co daje nieograniczone możliwości rozwijania wszelkich zmysłów. Czas w przedszkolu sprzyja uruchamianiu wyobraźni, fascynacji, twórczości a także rozwijaniu samodzielności.

Poprzez wielogodzinny kontakt z przyrodą, dziecko doświadcza całego bogactwa dźwięków i odgłosów, faktur i zapachów. Bardzo istotnym aspektem dla rozwoju sprawności ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym jest to, aby miały stworzone warunki do wszechstronnego ruchu. Wspinanie się, skakanie, balansowanie, bieganie przez cały dzień są niezastąpione.Czas spędzany na świeżym powietrzu zachęca do kreatywnej zabawy korzystając z zasobów przyrody. Jaką rolę chcemy w Leśnym Przedszkolu Cztery Żywioły pełnić my – nauczyciele, wychowawcy, wolontariusze? Naszym najważniejszym zadaniem jest uważna obserwacja dzieci, oraz wspieranie ich i asystowanie w codzienności. Rola dorosłych polega na dyskretnym towarzyszeniu, a nie przewodzeniu.Wierzymy, że takie podejście pomaga uzyskać przez dzieci ogrom poczucia wiary we własne siły i możliwości, przez podejmowanie wyzwań i ćwiczenie samodzielności. Chcemy uwzględniać indywidualne cechy, zainteresowania i zamiłowania dzieci a także unikać ocen na rzecz aktywnego wspierania holistycznego rozwoju. Inspirujemy się Pedagogiką Marii Montessori oraz Pedagogiką WaldorfskąChcemy aby proces nauki opierał się na zabawie. Spędzanie czasu w Leśnym Przedszkolu wiąże się z tym, że niezależnie od pogody i pory roku, dużą część dnia spędzamy pod gołym niebem.Naturalnymi konsekwencjami wynikającymi z zabaw na świeżym powietrzu są siniaki, otarcia oraz to, że niejednokrotnie wraca się do domu brudnym 🙂

Można biegać na bosaka. Dzieci mają możliwość aktywności o podniesionym stopniu ryzyka. Chodzi tu o wspinanie się po drzewach, korzeniach czy pagórkach.

[showhide type=”pressrelease”]abcd[/showhide]