7:00 – 9:30 poranek: praca własna, śniadanie, zabawy dowolne, pakowanie wózka na wyprawę, wspieranie dziecka w czynnościach samoobsługowych i higienicznych podczas korzystania z toalety, ubierania się i rozbierania

9:30 – 9:50 poranny krąg: czas na wspólne powitanie dnia i łagodne pożegnanie się z rodzicami (tych dzieci, które potrzebują dłuższej obecności rodziców przed rozstaniem), wprowadzenie w tematykę dnia, losowanie dyżurów (poniedziałki), omówienie zasad bezpieczeństwa, zabawy i ćwiczenia edukacyjne grupowe, nauka i śpiewanie piosenek, nauka i recytowanie wierszy, realizacja innych założeń programowych

10:00 – 13:00 wyprawa do lasu: praca własna, drugie śniadanie, zabawy ruchowe, integrujące grupę,̨ swobodny dostęp do materiałów naturalnych, dawanie swobody na wykorzystanie ich, budowanie konstrukcji przestrzennych, płaskich, budowanie huśtawek, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (skakanie, wspinanie, turlanie, bieganie), budowanie leśnych torów przeszkód, manipulowanie na materiale naturalnym (ziemia, kamienie, liście, trawa itp.)

13:00 – 15:00 pora obiadowa: czynności porządkowe i higieniczne przygotowujące do obiadu, obiad, odpoczynek (każdy przedszkolak wybiera formę poobiedniego odpoczynku, może to być sen, odpoczynek na karimacie/materacu, oglądanie lub słuchanie książek, praca plastyczna, zabawa na dworze, śpiewanie i zabawy konstrukcyjne)

15:00 – 17:00 warsztaty: przyrodnicze, konstrukcyjne – powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności, zabawy swobodne na świeżym powietrzu. Realizacja programu wychowania przedszkolnego trwa cały dzień.